Kursplan för Introduktion till transformativ speldesign

Introduction to Transformative Game Design

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD315
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Speldesign A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2021-11-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet:

  Kandidatexamen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Uppvisa kunskap om fältet: Diskutera ämnesområden, teman och teorier som rör design av transformativa analoga spel, rollspelsstudier och andra tvärvetenskapliga fält.
 • Använda spelande, design och speltestning: Utforma, spela, iterera och kritisera transformativa analoga spel med specifika utvecklingsrelaterade mål.
 • Visa förmåga att skriva akademiskt, professionellt och reflekterande: Skriva texter och annat kommunikationsmaterial om design av transformativa analoga spel i olika format för specifika målgrupper.

Innehåll

Kursen fokuserar på analoga rollspel som innehåller improviserade och medskapade karaktärsporträtteringar, byggandet av världar och andra fiktiva representationer som utgår ifrån deltagarna. Kursen ger en översikt av de teoretiska och praktiska grunderna för spelandet som medium för individuell och social utveckling. Utgångspunkten är en bred bakgrund av teoretiska områden, till exempel psykologi, lek- och spelforskning, berättande, kreativitetsforskning, konflikthantering och transformativt ledarskap. Genom att utforma, speltesta och analysera analoga rollspel får studenterna möjlighet att omsätta teorierna i praktiken. Därutöver ska studenterna skriftligen reflektera över och rapportera sina resultat. Kursen ger grundläggande och praktiska kunskaper för att studenterna ska utveckla sina färdigheter inom dessa områden för att sedan kunna bygga vidare på.

Undervisning

Kursen undervisas med hjälp av gruppdiskussioner, korta föreläsningar och gruppmöten som schemaläggs flexibelt. Läromedlen kan vara något av följande, eller samtliga dessa: videoinspelningar, vetenskapliga artiklar, populärvetenskapliga texter, speldesigndokument m.m. Studenterna skapar konkreta projekt relaterade till speldesign (främst analoga rollspel), enskilt eller i grupp, och spelar och testar sina spel. När det efterfrågas, visar studenterna upp resultaten och diskuterar dessa med övriga studenter, läraren och andra gästföreläsare eller relevanta personer. Återkoppling och handledning på skrivandet ges under hela kursens gång.

Examination

Bedömningsgrunden utgörs av att studenterna aktivt deltar i kursrelaterade aktiviteter, presenterar sina framsteg genom överenskomna inlämningar och följer deadlines. Därutöver ska studenterna ha regelbundna träffar med läraren, följa givna instruktioner och uppträda professionellt under hela kursen. Bedömningsmaterialet inkluderar muntliga och skriftliga inlämningar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kant ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstärnming från studier under en begränsad tid.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

All kurslitteratur i den här listan finns tillgänglig för studenter, på kurssidan i lärplattformen Studium.

1. Titlar med flertalet artiklar eller kapitel

För att hitta specificerade artiklar, se under "3. Artiklar och kapitel"

 • Bushyager, Misha; Stark, Lizzie; Westerling, Anna #Feminism : a nano-game anthology

  London: Pergane Press, 2017

  7 artiklar/kapitel. Se separata poster

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Arbjørn, Jesper Heebøll Koljonen, Johanna Larp design : creating role-play experiences

  Kbh.: Landsforeningen Bifrost, 2019

  4 artiklar. Se separata poster.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bean, Anthony M.; Daniel, Emory S.; Hays, Sarah A. Integrating geek culture into therapeutic practice : the clinician's guide to geek therapy

  Fort Worth, Texas: Leyline Publishing, Inc., 2020

  1 artikel. Se separat post.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • International journal of role-playing [Elektronisk resurs]

  2008-

  3 artiklar. Se separata poster.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordiclarp.org

  Nordiclarp.org,

  Nordic Larp Web Magazine - open access

  Flera artiklar. Se separata poster.

  Obligatorisk

 • Zagal, José P.; Deterding, Sebastian Role-playing game studies : transmedia foundations

  New York: Routledge, 2018

  Tillgänglig för användare inom Uppsala universitet

  3 kapitel. Se separata poster.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

2. Om akademiskt skrivande, metod och formalia

3. Artiklar och kapitel - komplett lista

 • Baird, Josephine Role-playing the Self : Trans Self-Expression, Exploration, and Embodiment in (Live Action) Role-playing Games

  Ingår i:

  International journal of role-playing [Elektronisk resurs]

  2008-

  (2021) nr. 11 s. 94-113

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Beltrán, Strix Möbius

  Ingår i:

  #Feminism : a nano-game anthology

  London: Pergane Press, 2017

  s. 15-16

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Beltrán, Whitney Yearning for the Hero Within: Live Action Role-Playing as Engagement with Mythical Archetypes

  Los Angeles, CA: Wyrd Con, 2012,

  Article in Wyrd Con Companion Book 2012 - free access

  s. 89-96

  Obligatorisk

 • Björk, Staffan; Zagal, José P. Game Design and Role-playing Games

  Ingår i:

  Role-playing game studies : transmedia foundations

  New York: Routledge, 2018

  (2018) s. 323-336

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Boss, Emily Care Ma, Can I Help You With That

  Ingår i:

  #Feminism : a nano-game anthology

  London: Pergane Press, 2017

  s. 61-62

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bowman, Sarah Lynne Curtain Call

  Ingår i:

  #Feminism : a nano-game anthology

  London: Pergane Press, 2017

  s. 71-72

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bowman, Sarah Lynne; Hedgard Hugaas, Kjell Magic is Real: How Role-playing Can Transform Our Identities, Our Communities, and Our Lives

  Oslo, Norway: Knutepunkt, 2021

  Book of Magic: Vibrant Fragments of Larp Practices - Online Article, Open Access

  s. 52-74

  Obligatorisk

 • Bowman, Sarah Lynne; Hedgard Hugaas, Kjell Transformative Role-play: Design, Implementation, and Integration

  Nordiclarp.org, 2019

  Transformative Role-play - Full Article

  Obligatorisk

 • Bowman, Sarah Lynne; Lieberoth, Andreas 13: Psychology and Role-playing Games

  Ingår i:

  Role-playing game studies : transmedia foundations

  New York: Routledge, 2018

  (2018) s. 235-264

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bushyager, Misha; Stark, Lizzie; Westerling, Anna Front Matter

  Ingår i:

  #Feminism : a nano-game anthology

  London: Pergane Press, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bushyager, Misha; Stark, Lizzie; Westerling, Anna How to Play

  Ingår i:

  #Feminism : a nano-game anthology

  London: Pergane Press, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Cazeneuve, Axiel Larp as Magical Practice: Finding the Power-From-Within

  Nordiclarp.org, 2021

  Larp as Magical Practice - Full Article

  Obligatorisk

 • Connell, Megan; Kilmer, Elizabeth D.; Kilmer, Jared N. Tabletop Role Playing Games in Therapy

  Ingår i:

  Integrating geek culture into therapeutic practice : the clinician's guide to geek therapy

  Fort Worth, Texas: Leyline Publishing, Inc., 2020

  Kapitel 5. S. 75-94

  Se bibliotekets söktjänst

 • Diakolambranou, Elektra The Psychotherapeutic Magic of Larp

  Oslo, Norway: Knutepunkt, 2021

  On Line Article in The Book of Magic: Vibrant Fragments of Larp Practices

  s. 95-113

  Obligatorisk

 • Illeris, Knud An Overview of the History of Learning Theory

  Ingår i:

  European journal of education : research, development and policies

  vol. 53 (2018) nr. 1 s. 86-101

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jones, Kat; Holkar, Mo; Kemper, Jonaya Designing for Intersectional Identities

  Ingår i:

  Larp design : creating role-play experiences

  Kbh.: Landsforeningen Bifrost, 2019

  (2019) s. 167-173

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kemper, Jonaya More Than a Seat at the Feasting Table

  Nordiclarp.org, 2018

  More Than a Seat at the Feasting Table - Full Article

  Obligatorisk

 • Kemper, Jonaya Slumber Party

  Ingår i:

  #Feminism : a nano-game anthology

  London: Pergane Press, 2017

  s. 19-20

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kemper, Jonaya Wyrding the Self

  Nordiclarp.org, 2020

  Wyrding the Self - Full Article

  Obligatorisk

 • Koljonen, Johanna An Introduction to Bespoke Design

  Ingår i:

  Larp design : creating role-play experiences

  Kbh.: Landsforeningen Bifrost, 2019

  (2019) s. 25-29

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Learning and Role-Playing Games Hammer, Jessica; To, Alexandra; Schrier, Karen; Bowman, Sarah Lynne; Kaufman, Geoff

  Ingår i:

  Role-playing game studies : transmedia foundations

  New York: Routledge, 2018

  (2018) s. 283-299

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Leonard, Diana; Janjetovic, Jovo; Usman, Maximilian Playing to Experience Marginalization : Benefits and Drawbacks of ‘Dark Tourism’ in Larp

  Ingår i:

  International journal of role-playing [Elektronisk resurs]

  2008-

  (2021) nr. 11 s. 25-47

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Montola, Markus The Invisible Rules of Role-playing : The Social Framework of Role-playing Process

  Ingår i:

  International journal of role-playing [Elektronisk resurs]

  2008-

  (2008) nr. 1 s. 22-36

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nielsen, Martin; Andresen, Martin The Mixing Desk of Larp

  Larp Writer Summer School, 2016

  On Line Article - Free Access

  Obligatorisk

 • Page, Craig Playing With Myth: Applying Mythic Imagination to Live Action Role-Play

  Los Angeles, CA: Wyrd Con. 2014, 2014

  Wyrd Con Companion Book 2014 - free access/PDF

  s. 60-67

  Obligatorisk

 • Pettersson, Juhana; Stenros, Jaakko Engines of desire : larp as the art of experience

  [Helsinki]: Pohjoismaisen roolipelaamisen seura, [2021]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pohjola, Mike Autonomous Identities: Immersion as a Tool for Exploring, Empowering, and Emancipating Identities

  Ropecon ry, 2004

  Chapter in Beyond Role and Play

  s. 81-96

  Obligatorisk

 • Rusch, Doris; Phelps, Andrew M. Existential Transformational Game Design : Harnessing the ‘Psychomagic’ of Symbolic Enactment

  Ingår i:

  Frontiers in psychology [Elektronisk resurs]

  2010-

  (2020) nr. November, 4

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Salen, Katie; Zimmerman, Eric Defining Culture

  Ingår i:

  Rules of play [Elektronisk resurs] : game design fundamentals

  Johanneshov: TPB, 2011

  (2004) s. 505-513

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Towsner, Henry Piers; Li, J. Describing What Actually Happens During the Larp

  Ingår i:

  Larp design : creating role-play experiences

  Kbh.: Landsforeningen Bifrost, 2019

  (2019) s. 61-67

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • VanDeCarr, Paul Storytelling and Social Change: A Guide for Activists

  Working Narratives,

  Online article - Open Access

  Obligatorisk

 • Wei, Eva How to Be Ava White

  Ingår i:

  #Feminism : a nano-game anthology

  London: Pergane Press, 2017

  s. 52-53

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Westborg, Josefin Documentation of Larp Design

  Nordiclarp.org, 2022

  Documentation of Larp Design - Full Article

  Obligatorisk

All kurslitteratur i den här listan finns tillgänglig för studenter, på kurssidan i lärplattformen Studium.

Senast uppdaterad: 2022-03-14