Speldesign 2022/2023

Om ämnet

Spelutveckling är den övergripande beteckningen för utvecklandet av nya digitala spel och hänför sig till den del av processen som ligger utanför finansiering, distribution, marknadsföring och försäljning. Utvecklingsprocessen kräver normalt insatser av designers, grafiker och programmerare. Designers är de som "conceptualise and implement gameplay processes", det vill säga på abstrakt nivå skapar en logisk och fungerande struktur för spelet. Grafikerna utformar det visuella elementet genom att formge miljöer och karaktärer. Programmerarna skriver koden för antingen hela den "game engine" (teknisk lösning) som spelet förutsätter och utnyttjar, eller för varje händelse i en "level" (miljö eller avsnitt i spel). För sitt arbete behöver speldesignerna därför även grundläggande kunskaper i programmering och grafik.

Speldesign omfattar teoretisk analys av speldesign (reflektion) och tillämpning av teorierna i spel (produktion) samt grundläggande teorier inom en rad andra områden.

Kontakt

Jakob Berglund Rogert

E-post: gamedesign@speldesign.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-03-14