Utbytesstudier bild

Utlandsstudier

Speldesign är i högsta grad ett internationellt ämne eftersom spel finns i alla kulturer välrlden över! Vill du bredda dina internationella erfarenheter redan under utbildningen? Institutionen för speldesign har samarbete med andra universitet men mera partneruniversitet håller på att skapas.

Vem kan söka?

En utbytesplats genom Institutionen för speldesign kan sökas av alla vid Uppsala universitet som är registrerade på något av våra kandidatprogram i speldesign, vårt tvååriga masterprogram eller på studier i speldesign som fristående kurs när ansökan är öppen. Om du planerar att läsa speldesign under utbytet är det via oss du kan söka, eftersom vi har utbyte med andra institutioner som specialiserar sig på speldesign.

Speldesign som ämne kan också finnas även inom de generella avtalen för Uppsala universitetet. Dessa universitet är möjliga för alla Uppsala universitets studenter att söka till. Det finns även praktikplatser som du kan söka stipendiemedel för inom Erasmus+ länderna och för ditt examensarbete kan du söka ett stipendium för fältstudier i ett utvecklingsland som SIDA samarbetar med. Läs gärna en sommarkurs! Dessa ansökningsperioder och urvalsregler skiljer sig dock åt från våra egna.

Det är möjligt att söka plats inom de generella avtalen först och om du inte vill ha den platsen du blir erbjuden där, kan du tacka nej inom deras tacka-nej period och satsa på att söka till institutionens egna avtal därefter. 

Var kan du läsa?

(Om du vill veta mera om några av dessa val, kontakta Stephanie Noroozy på Institutionen för speldesign)

University of Portsmouth, Storbritannien
Det här är en bra chans att hitta liknande kurser som vi erbjuder men även kurser vi inte har, såsom ljudteknik. Vi samarbetar med deras School of Creative Technologies. Information om vilka kurser du kan läsa som utbytesstudent där finns i en lista där 60 högkolepoäng är samma som 120 credit points där.

University of Southampton-Winchester School of Art, Storbritannien
Här kan ni välja att läsa på en konstskola som har speldesign och grafiskkonst. Deras kandidatprogram, Bachelor of Games Design and Art är mycket intressant. Deras poängsystem är samma som våra, 60 hp=60 credits där.

Information till studenter som vill studera i Storbritannien efter 31 december, 2020

Reglerna för EU-medborgare att studera i Storbritannien kommer att ändras från januari 2021. EU-studenter som planerar att studera i Storbritannien från 2021 och framåt, som för närvarande inte är bosatta i Storbritannien, kommer att behöva ansöka om studentvisum innan de börjar sina studier, om studier är längre än 6 månader. För mer information se Studera i Storbritannien om studentvisum. För studier kortare än 6 månader kan studenter använda den så kallade, "visitor route". Inget Erasmus-stipendium finns tillgängligt att söka för studier efter 31 maj, 2023.

Universidad Francisco De Vitoria, Madrid, Spanien
UFV som ligger strax utanför Madrid erbjuder några kurser på engelska i speldesign men även i "Communications" som kan vara intressant. Du bör ha intresse att läsa spanska som finns på flera olika nivåer (även nybörjarnivå) för att komma upp till heltidsstudier. Deras handbok för internationella studenter hittar du på deras hemsida och kan användas för att hitta kurser.

HKU University of the Arts Utrecht, Nederländerna
Vi samarbetar med deras School of Games and Interaction inom detta universitet i Utrecht, en studentvänlig storstad. De har redan satt ihop ett program eller paket av kurser på 30hp för utbytesstudenter. Väldigt få ändringar kan göras, om inte du kan läsa på holländska. HKU är ett utmärkt alternativ om du vill fortsätta med speldesign och uppleva den holländska kulturen och knyta ihop viktiga kontakter där för din framtida karriär.

Volda University College, Volda, Norge
Volda University College, VUC, bör du välja om du är särskilt intresserade av animation och specialiseringar inom animation såsom stop-motion, drawn animation, digital animation och animation production. Deras animationsprogram har flera utvecklad studios med high-end teknik du kan använda. Kurserna är centrerade kring lektioner, projekt i lag och individuellt arbete under handledning. 

Inland Norway University of Applied Sciences, Hamar, Norge
Här har du möjlighet att djup dyka i 3D-Art & Generalization, 3D-Animation and/or Digital Art & Motion Design i kurser från deras program i Animation and Digital Art eller från Game Technology and Simulation. Läs mer om The Game School där.

Osaka Institute of Technology, Japan
Om du vill studera som utbytesstudent vid Osaka Institute of Technology för att delta i lektioner för högskolepoäng, kan du studera 1 till 2 terminer. I det här fallet ska du börja och avsluta dina studier enligt de angivna semesterdatumen. Dessutom är det nödvändigt att ha JLPT (japansk språkfärdighetstest) nivå N2 eller mer eftersom de flesta av deras kurser endast undervisas på japanska.

Tokyo University Technology (TUT), Japan
Om du vill studera som utbytesstudent vid Tokyo University Technology (TUT) i deras School of Media Science och delta i lektioner för högskolepoäng, kan du studera 1 till 2 terminer. I det här fallet ska du börja och avsluta dina studier enligt de angivna semesterdatumen. Dessutom är det nödvändigt att ha JLPT (japansk språkfärdighetstest) nivå N2 eller mer eftersom de flesta av deras kurser endast undervisas på japanska.

Mera val inom Humaniora

Du, som student inom humaniora, kan söka studier utomlands genom att söka universitet som Historisk-filosofiska fakulteten samarbetar med: Studera utomlands inom Humaniora. Här hittar du flera universitet, främst inom Europa, som du kan söka till. Notera att du får söka i en annan ansökningsblankett under en annan period, mellan 1 mars-20 mars, för studier som börjar höstterminen 2022.

Så här söker du

Ansökan till institutionens egna partneruniversitet är öppen i januari. Ansökan är online under ansökningsperioden: 15 januari-15 februari, 2024, ansökan du ska välja är "Application for outgoing students - Department specific exchanges HUMSAM". I ansökan ska du ladda upp ett "Academic Purpose Statement" plus även andra dokument som du kan få ut från "My Ladok".

Din Academic Purpose Statement ska vara max 400 ord, och ska innehålla ett kursförslag, alltså kurser som du har hittat på partneruniversitets hemsidan som du önskar att läsa, men du ska även beskriva hur kurser passar in i dina studier och/eller karriär. Kurslistan ska motsvara heltidsstudier där.

Vem får platsen?

Efter att alla ansökningar har lämnats in och deadlinen har passerats, samlas en arbetsgrupp bestående av studierektor, kursadministratör och ett par lärare som granskar alla ansökningar. Om det finns fler sökande än antal platser, gör vi ett urval baserat på antal avklarade poäng inom programmet, antal poäng med VG, och kursförslaget plus motiveringsbrevet. Som ytterligare urvalskriterier används studentrepresentation och representation av studenter från olika program.

Besked om plats lämnas ett par veckor efter sista ansökningsdagen men en ansökan direkt till partneruniversitetet måste göras där du väntar på ett antagningsbesked från dem. Det kan ta väldigt lång tid men det brukar bli ett positivt besked.

Efter utbytet

De kurser du klarar av och får akademiska poäng för från ett partneruniversitet ska tillgodoräknas till din examen efter ditt utbyte. Reglerna är generösa men det finns mycket du ska planera för och känna till innan du väljer vilka kurser du ska läsa där borta, dvs innan du åker. Du bör därför ha god kännedom om de examenskrav som gäller för din del och vilka kurser som du kan välja mellan hos partneruniversitetet.

För att slutföra dina utbytesstudier måste du skriva en reserapport, ansöka om tillgodoräkning och, om lämpligt, ansöka om fortsatt studiemedel/finansiering. Under ditt utbyte måste du komma ihåg att söka kurser för nästkommande termin.

Kontakt

Din kontakt för mer information om utbytesstudier inom speldesign, specifikt till dessa partneruniversitet, finns vid institutionen: Stephanie Noroozy, stephanie.noroozy@speldesign.uu.se 

Senast uppdaterad: 2023-09-08