Utbytesstudier bild

Utlandsstudier

Speldesign är i högsta grad ett internationellt ämne eftersom spel finns i alla kulturer välrlden över! Vill du bredda dina internationella erfarenheter redan under utbildningen? Institutionen för speldesign har samarbete med andra universitet men fler partneruniversitet håller på att utvecklas.

Vem kan söka?

En utbytesplats genom Institutionen för speldesign kan sökas av alla vid Uppsala universitet som är registrerade på något av våra kandidatprogram i speldesign, vårt tvååriga masterprogram eller på studier i speldesign som fristående kurs när ansökan är öppen. Om du planerar att läsa speldesign under utbytet är det via oss du kan söka, eftersom vi har utbyte med andra institutioner som specialiserar sig på speldesign.

Speldesign som ämne kan också finnas även inom de generella avtalen för Uppsala universitetet. Dessa universitet är möjliga för alla Uppsala universitets studenter att söka till. Det finns även praktikplatser som du kan söka stipendiemedel för inom Erasmus+ länderna och för ditt examensarbete kan du söka ett stipendium för fältstudier i ett utvecklingsland som SIDA samarbetar med. Läs gärna en sommarkurs! Dessa ansökningsperioder och urvalsregler skiljer sig dock åt från våra egna.

Det är möjligt att söka plats inom de generella avtalen först och om du inte vill ha den platsen du blir erbjuden där, kan du tacka nej inom deras tacka-nej period och satsa på att söka till institutionens egna avtal därefter. 

Var kan du läsa?


University of South Wales, Storbritannien
Vårt utbytesavtal med University of South Wales är inom deras Faculty of Creative Industries som har kurser inom Design, Fashion, Photography, Animation, Games, Music, Performance, Broadcasting, Journalism och Film. Information om vilka kurser du kan läsa som utbytesstudent där finns här: http://courses.southwales.ac.uk/.

Université d'Angers, Frankrike
Det här utbytesavtalet är med deras ISTIA Engineering School där studenter blir generella ingenjörer men med specialiserad träning i teoretiska och praktiska aspekter av industriella system. Det här valet passar dig som vill utforska mera inom Artifcial Intelligence, fördjupad programmering eller göra en praktik med en forskningsgrupp.

University of North Croatia, Kroatien
Det utbytesavtal vi har med detta universitet är inom Department of Multimedia, Design and Application. Det är svårt att förutse vilka kurser som undervisas på engelska men engelska används ofta där. Individuella konsultationer kan arrangeras med professorer och lärare istället för att delta i klasslektioner, så om du har en idé till ett projekt som även täcks av några lärandemål i deras kurser, kan du få högskolepoäng och betyg från kurser. 

Universidad Francisco De Vitoria, Spanien
UFV som ligger strax utanför Madrid erbjuder många kurser på engelska i speldesign men grundläggande spanska kunskaper är ändå rekommenderat. Deras handbok för internationella studenter hittar du här och deras hemsida kan användas för att hitta kurser och veta mera.

Osaka Institute of Technology, Japan
Det finns två olika alternativ att åka som utbytesstudent vid Osaka Institute of Technology. Praktik/forskning: Utbytesstudenter kan ha sitt forskningsarbete eller praktik under ledning av en viss professor där. Längd och startdatum är förhandlingsbart, upp till 1 år. Professorn ger handledning på engelska, därför krävs inga kunskaper i japanska språket.
Delta i lektioner (för högskolepoäng): Utbytesstudenter kan delta i lektioner för högskolepoäng i 1 till 2 terminer. I det här fallet ska du börja och avsluta dina studier enligt de angivna semesterdatumen. Dessutom är det nödvändigt att ha JLPT (japansk språkfärdighetstest) nivå N2 eller mer eftersom de flesta av deras kurser endast undervisas på japanska.

Om du vill veta mera om några av dessa val, kontakta Stephanie Noroozy på Institutionen för speldesign.

Så här söker du

Ansökan till institutionens egna partneruniversitet är öppen i februari och stängs sista mars. När ansökan öppnas, publicerar vi vilka universitet du kan söka till och hur många platser som finns.

Ansökan är online under ansökningsperioden och kommer publiceras här.

Vem får platsen?

Efter att alla ansökningar har lämnats in och deadlinen har passerats, samlas en arbetsgrupp bestående av studierektor, kursadministratör och ett par lärare som granskar alla ansökningar. Om det finns fler sökande än antal platser, gör vi ett urval baserat på antal avklarade poäng inom programmet, antal poäng med VG, och kursförslaget plus motiveringsbrevet. Som ytterligare urvalskriterier används studentrepresentation i olika events och representation av olika program.

Besked om plats lämnas ett par veckor efter sista ansökningsdagen men en ansökan direkt till partneruniversitetet måste göras där du väntar på ett antagningsbesked från dem. Det kan ta väldigt lång tid men det brukar bli ett positivt besked.

Efter utbytet

De kurser du klarar av och får akademiska poäng för från ett partneruniversitet ska tillgodoräknas till din examen efter ditt utbyte. Reglerna är generösa men det finns mycket du ska planera för och känna till innan du väljer vilka kurser du ska läsa där borta, dvs innan du åker. Du bör därför ha god kännedom om de examenskrav som gäller för din del och vilka kurser som du kan välja mellan hos partneruniversitetet.

För att slutföra dina utbytesstudier måste du skriva en reserapport, ansöka om tillgodoräkning och, om lämpligt, ansöka om fortsatt studiemedel/finansiering. Under ditt utbyte måste du komma ihåg att söka kurser för nästkommande termin.

Kontakt

Din kontakt för mer information om utbytesstudier inom speldesign, specifikt till dessa partneruniversitet, finns vid institutionen: Stephanie Noroozy, F31, stephanie.noroozy@speldesign.uu.se 

Drop-in tider i F22, tisdagar och torsdaga 9-10, under terminstiderna.

Följ speldesignstudenter som är utomlands här!