studenter i en lektionshall

Studentrepresentanter

Påverka institutionens inriktning och prioriteringar i följande arbetsgrupper, institutionsstyrelse och programråd. Kontakta gärna dina studentrepresentanter som listas nedan för att tala om dina åsikter och idéer: dina inlägg är viktiga!

Studentrepresentation

Studentrepresentanter till institutionsstyrelsen är vald från studentkåren, Rindi, i början av varje läsår.  Läs mer om vad institutionsstyrelsen jobbar med.

Studentrepresentanter fram till 31 oktober, 2024:

Planerade möten under hösten 2023
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 6 december

Programrådet

Programrådet hålls två gånger per termin och kallas av studierektorn (för huvudområdet) och programkoordinatorerna (för bi-områden). Deras syfte är att utvärdera kurser och programmens struktur, förbättra pedagogiken samt ämnens innehåll för att säkerställa kontinuitet och kvalitet. Programkoordinatorer tar med sig ämnesspecifika frågor som tas upp i programrådet till de veckovisa operativa mötena. Programrådet måste inkludera studentrepresentanter. Representanter för rådet väljs genom en process som förvaltas av institutionen, tidigt i början av varje nytt läsår.

Studentrepresentanter:

Game Design 2021

 • Felix Klintö: felix.klinto.1634@student.uu.se

Game Design 2022

 • Miranda Angyal, miranda.angyal.1501@student.uu.se
 • Dylan Slammert, dylan-jason.slammert.8016@student.uu.se

Game Design 2023

 • Antonia (Nia) Lönnberg: antonia.lonnberg.6402@student.uu.se
 • Elsa Bureborn: elsa.bureborn.8038@student.uu.se

Game Design-Graphics 2021

 • Nikita Leanne Hays Molin Thøgersen: nikita-leanne-hays.molin-thogersen.4636@student.uu.se
 • Sonya Nilsson: sofiya.nilsson.4456@student.uu.se

Game Design-Graphics 2022

 • Moa Carnbro, moa.carnbro.8108@student.uu.se
 • Sam Nilsson, sam.nilsson.4745@student.uu.se

Game Design-Graphics 2023

 • Kalle Schnürer: kalle.schnurer.6155@student.uu.se
 • Anastasiia (Sia) Maklakova: anastasiia.maklakova7037@student.uu.se

Game Design-Programming 2021

 • Rasmus Larsson Löfgren: rasmus.larsson-lofgren.7342@student.uu.se
 • Kit Shing Ieong: kitshing.ieong.3921@student.uu.se

Game Design-Programming 2022

 • Göksen Arda Pakkan, goksen.pakkan.6953@student.uu.se
 • Gustaf Styf: gustaf.styf.4726@student.uu.se

Game Design-Programming 2023

 • Emilia Nyström: emilia.nystrom.4966@student.uu.se
 • Meike Lenting: meike.lenting.3589@student.uu.se

Game Design-Project Management 2021

 • Rens Henricus Antonius van Eldijk: rens-henricus-antonius.van-eldijk.1270@student.uu.se
 • ​Vlada Morgun: vlada.morgun.7766@student.uu.se

Game Design-Project Management 2022

 • Genadi Dimitrov, genadi.dimitrov.6909@student.uu.se
 • Lilly Ahlqvist: lilly.ahlqvist.6257@student.uu.se

Game Design-Project Management 2023

 • August Tinnerholm: august.tinnerholm.2041@student.uu.se
 • Hadi Derbieh: hadi.derbieh.0769@student.uu.se

Master Programme 2022

 • Max Marshall, connor.marshall.7728@student.uu.se

Master Programme 2023

 • Irem Erkli, irem.erkli.5754@student.uu.se
 • ​Guus van Tilborg, guus.van-tilborg.0711@student.uu.se
Planerade möten under hösten 2023

Bachelor Progammes

 • 20 september
 • 29 november

Master Programmes

 • 13 september
 • 6 december

Eventgruppen

 • Elias Faltin, Projektkoordinator
 • Finn Engström, tekniker & huvudskyddsombud
 • Fabian Larsson, studentrepresentant
 • Håkan Mattsson, universitetsadjunkt
 • Stephanie Noroozy, studievägledare
Planerade Event
 • My First Jam, 6 oktober, 2023
 • Gotland Game Conference, maj 2024
Senast uppdaterad: 2023-11-23