studenter i en lektionshall

Studentrepresentanter

Påverka institutionens inriktning och prioriteringar i följande arbetsgrupper, institutionsstyrelse och programråd. Kontakta gärna dina studentrepresentanter som listas nedan för att tala om dina åsikter och idéer: dina inlägg är viktiga!

Studentrepresentation

Studentrepresentanter till institutionsstyrelsen är vald från studentkåren, Rindi, i början av varje läsår.  Läs mer om vad institutionsstyrelsen jobbar med.

Studentrepresentanter till 31 oktober, 2023:

Planerade möten under våren 2023
 • 15 februari
 • 15 mars
 • 12 april
 • 24 maj

Programrådet

Programrådet hålls två gånger per termin och kallas av studierektorn (för huvudområdet) och programkoordinatorerna (för bi-områden). Deras syfte är att utvärdera kurser och programmens struktur, förbättra pedagogiken samt ämnens innehåll för att säkerställa kontinuitet och kvalitet. Programkoordinatorer tar med sig ämnesspecifika frågor som tas upp i programrådet till de veckovisa operativa mötena. Programrådet måste inkludera studentrepresentanter. Representanter för rådet väljs genom en process som förvaltas av institutionen, tidigt i början av varje nytt läsår.

Studentrepresentanter:

Game Design 2020

 • Joel Uisk: joel.uisk.9676@student.uu.se
 • Gustav Strömbom: gustav.strombom.0389@student.uu.se

Game Design 2022

 • Miranda Angyal, miranda.angyal1501@student.uu.se
 • Dylan Slammert, dylan-jason.slammert.8016@student.uu.se

Game Design-Graphics 2020

 • Martina Oyhernard: martina.oyhenardvazquez.2851@student.uu.se
 • Ryan Hellgren: ryan.hellgren.9049@student.uu.se

Game Design-Graphics 2021

 • Nikita Leanne Hays Molin Thøgersen: nikita-leanne-hays.molin-thogersen.4636@student.uu.se
 • Sonya Nilsson: sofiya.nilsson.4456@student.uu.se

Game Design-Graphics 2022

 • Selin Araz, selin.araz.2577@student.uu.se

Game Design-Programming 2020

 • Alexander Sokolov, alexander.sokolov.3152@student.uu.se
 • Mohammed Tamim, mohammed.tamim.7258@student.uu.se

Game Design-Programming 2021

 • Jiaxing Cao, jiaxing.cao.6108@student.uu.se
 • Jakub Orlowski, jakub.orlowski.1633@student.uu.se

Game Design-Programming 2022

 • Göksen Arda Pakkan, goksen.pakkan.6953@student.uu.se
 • Gustaf Styf: gustaf.styf.4726@student.uu.se

Game Design-Project Management 2020

 • Ringkun Sun, rongkun.sun.0318@student.uu.se
 • Noah Östman, amanda.ostman.8371@student.uu.se

Game Design-Project Management 2021

 • Rens Henricus Antonius van Eldijk: rens-henricus-antonius.van-eldijk.1270@student.uu.se
 • ​Mohammed Diab: mohammed.diab.5972@student.uu.se

Game Design-Project Management 2022

 • Pietro Salvator Miglierini, pietro-salvator.miglierini.1118@student.uu.se
 • Alison Payne, alison.payne.8505@student.uu.se

Master Programme 2021

 • Daniel Quintana: daniel.quintana.5988@student.uu.se

Master Programme 2022

 • Max Marshall, connor.marshall.7728@student.uu.se
 • Christos Gionas Kontos, christos.gionas-kontos.7695@student.uu.se
Planerade möten under våren 2023

Bachelor Progammes

 • 8 mars
 • 17 maj

Master Programmes

 • 22 feb

Eventgruppen

 • Elias Faltin, Projektkoordinator
 • Finn Engström, tekniker & huvudskyddsombud
 • Fabian Larsson, studentrepresentant
 • Håkan Mattsson, universitetsadjunkt
 • Stephanie Noroozy, studievägledare
Planerade Event
 • My First Jam, oktober
 • Gotland Game Conference, juni
Senast uppdaterad: 2023-01-19