Uppdaterade institutionens beslut om höstterminen 2021

Efter beslut om nya riktlinjer från Sveriges regering, Folkhälsomyndigheten (27 maj, 2021) och Uppsala universitet, har Institutionen för speldesign fattat beslut om att undervisningen på våra kandidat- och mastersprogram, samt på fristående campuskurser, ska bedrivas på campus från och med höstterminen 2021. Däremot kommer vi starta online de första veckorna 30 aug-10 sept i väntan på att internationella studenter som anländer sent i augusti har suttit av deras karantänperiod.

Vi rekommenderar därför alla studenter som avser att tacka ja till sina platser på våra kurser och program att vidta alla nödvändiga åtgärder för att planera sin vistelse på Gotland, samt att de som behöver ansöka om uppehållstillstånd gör det så fort som möjligt.

Studenter som är bosatta utanför Sverige behöver också hålla sig informerade om alla restriktioner och riktlinjer för inresa till Sverige. Detaljerad information ges av närmaste svenska ambassad eller www.swedenabroad.se.

Det är också viktigt att informera om att planerna för att bedriva utbildning på campus kan ändras med kort varsel beroende på beslut som fattas av universitetet eller av andra svenska myndigheter och bara då kommer vi kunna erbjuda distansundervisning till antagna.

Om institutionen på grund av orsaker utanför vår kontroll tvingas ändra detta beslut kommer inte universitetet kunna ersätta studenter för personliga resekostnader, bostadsdepositioner eller andra personliga kostnader.

Senast uppdaterad: 2021-08-27