Uppdaterade institutionens beslut om vårterminen 2021

Institutionen för speldesign fattade ett tidigt beslut om höstterminen (2020-05-05 och uppdaterade 2020-06-16 ) att endast tillhandahålla alla våra kurser för hela höstterminen på distans. I ett nytt prefektbeslut 2020-10-07 för vårterminen 2021 hade vi hoppats att komma tillbaka till campusundervisning i januari. Men på grund av det oroliga covid-19 läge, har ett nytt Prefektbeslut fattats (dnr: SPEL 2020/23) gällande vårterminen:

På grund av den ökade spridningen av Covid - 19, och för att ge studenter och lärare gynnsamma planeringsförutsättningar, beslutar institutionen för speldesign härmed att alla kurser under vårterminen 2021, på såväl kandidatprogram som mastersprogram, ska ges i digital form

Studenter som befinner sig på Gotland, eller som har planerat att resa till Gotland, kommer att, i den mån det är möjligt beroende på smittspridningens omfattning, erbjudas studieplatser i universitetets lokaler. Likaså välkomnas dessa studenter att delta i andra aktiviteter, utanför det obligatoriska schemat, som arrangeras av universitetet och/eller institutionen. 

Har du frågor, kan du vända dig till: gamedesign@speldesign.uu.se.

Senast uppdaterad: 2021-03-30