Institutionens beslut om vårterminen 2021

Institutionen för speldesign fattade ett tidigt beslut (2020-05-05 and uppdaterade 2020-06-16) att endast tillhandahålla alla våra kurser för hela höstterminen på distans. Som tidigare lovat, har vi fattat ett nytt beslut idag (2020-10-07) för vårterminen 2021 som startar 18 januari, 2021:

  • Alla kurser vårterminen 2021 för årskurs 1 och 2 på kandidatprogrammen och årskurs 1 på mastersprogrammet ges på campus.
  • Alla kurser vårterminen 2021 för årskurs 3 på kandidatprogrammet och årskurs 2 på mastersprogrammet ges som hybridkurs. Studenten väljer själv om den vill studera kursen på online eller på campus.

Tiden fram till starten av vårterminen kommer institutionens lärare använda för att planera genomförandet av kurserna på ett Covid 19 säkert sätt.

Vårterminen kurser genomförs under perioden 18 januari - 6 juni.

Studenter på kandidatprogrammen årskurs 1 och 2 samt på mastersprogrammet årskurs 1 kommer inte att kunna erbjudas att studera på distans under vårterminen. Om du vill ansöka om studieuppehåll för att återuppta dina studier våren 2022, kan du skriva till Studentservice Campus Gotland:
studentservicecampusgotland@uadm.uu.se

Vi vill redan nu rekommendera alla studenter att anlända till Gotland minst en vecka innan undervisningen startar och ni under den veckan begränsar era sociala kontakter till ett minimum.

Mera detaljer om rekommenderade ankomst, bostadsfrågor, och andra rekommendationer kommer inom kort att uppdateras och publiceras här.

Mera information på engelska finns, genom "This page in English".