Nyheter

Fristående kurser och diplom i transformativ speldesign

2022-02-11

Transformative Play Initiative på institutionen för speldesign, Uppsala Universitet erbjuder fyra (4) fristående distanskurseri transformativ speldesign för analoga spel. Kurserna är 7,5 poäng på avancerad nivå och ges på engelska på halvfart under hösten 2022-våren 2023.

Kurserna fokuserar på användet av analoga rollspel för personlig utveckling och socialt förändringsarbete, vare sig de faciliteras fysiskt eller i digitala miljöer. Kurserna hålls på distans online på halvfart. För att vara behörig att söka behöver du ha en kandidatexamen och engelska på nivå motsvarande engelska 6/engelska B.

Transformative Play Initiative på institutionen för speldesign, Uppsala Universitet erbjuder fyra (4) fristående distanskurseri transformativ speldesign för analoga spel. Kurserna är 7,5 poäng på avancerad nivå och ges på engelska på halvfart under hösten 2022-våren 2023.

Kurserna fokuserar på användet av analoga rollspel för personlig utveckling och socialt förändringsarbete, vare sig de faciliteras fysiskt eller i digitala miljöer. Kurserna hålls på distans online på halvfart. För att vara behörig att söka behöver du ha en kandidatexamen och engelska på nivå motsvarande engelska 6/engelska B.

Om du avslutar alla fyra kurserna har du rätt att få ett diplom i transformativ speldesign. De fyra kurserna är

  1. Introduktion till transformativ speldesign 

  2. Transformativ speldesign 1 (Fokus på design)

  3. Transformativ speldesign 2 (Fokus på implementation)

  4. Att kultivera transformerande communities

Vi vänder oss till personer som jobbar med, eller är intresserad av att jobba med, att hjälpa andra människor utvecklas. Det kan vara inom yrken så som lärare, socialarbetare, coach, lägerledare, fritidspedagog osv. Du har antagligen någon tidigare erfarenhet av rollspel (icke digitala så som t ex bordsrollspel, lajv, blackbox, friform eller liknande) antingen som designer, facilitator, och/eller deltagare. Att ha erfarenhet av simulationer, lekterapi eller andra former av experimentellt lärande kan också vara en god grund för de här kurserna.

De flesta kursaktiviteter kommer ske asynkront. Det innebär att studenterna får material att arbeta enskilt med och lämna in uppgifter på specifika datum. Därefter får de delta i diskussionsforum online under veckan. Utöver detta förväntas studenterna vissa veckor designa och speltesta spel med varandra online. Studenterna kommer själva behöva boka dessa tillfällen med varandra. Lärarna kan baserat på studentgruppens behov hålla frivilliga synkroniserade träffar med lärare närvarande.

Om du har frågor eller vill veta mer, kontakta vår studievägledare Stephanie Noroozy på gamedesign@speldesign.uu.se.

Senast uppdaterad: 2022-10-25