Nyheter

Sommarskola 2016 med fokus på bättre hälsa genom spelutveckling

2016-03-18

Inom ramen för EIT Health, ett hälsoforskningsinriktat konsortium på EU-nivå där Uppsala universitet har en ledande roll, arrangeras i år sommarskola i Visby. Under kursen ska studenter från olika ämnesbakgrund få utveckla spelkoncept som syftar till att främja en sundare livsstil.

En central del i EIT Healths hälsofrämjande uppdrag är att bidra till en sundare livsstil, och i linje med detta har kursen ”Innovation Game – där vårdens utmaningar möter spelvärldens möjligheter” utvecklats. Vid sommarskolan kommer studenterna att i team utveckla egna spelkoncept som svarar på reella utmaningar som vården möter. Att den ges just i Visby har flera orsaker.

– Dels finns en unik kompetens inom speldesign på Campus Gotland. Dessutom står Gotland redan inför ett koncentrat av de utmaningar som väntar västvärldens vårdsamhälle: En åldrande, geografiskt spridd befolkning med långa avstånd till sjukhus, vilket ökar relevansen i de utmaningar inom vård och hälsa som våra studenter tar sig an, säger Catharina Svensson, utbildningssamordnare vid Uppsala universitet.

Tanken är att deltagarna i tvärvetenskapliga grupper kan bidra med olika kunskaper och perspektiv. Alla med en kandidatexamen och god kunskap i engelska är behöriga. Dessutom välkomnas yrkesverksamma deltagare. Även lärarna är hämtade från olika discipliner, från psykologi till innovation – och förstås pedagoger och lärare från institutionen för speldesign vid Campus Gotland i Visby, där kursen genomförs.

- Vi vill visa deltagarna hur innovativa processer kan lösa behovsbaserade problem och hur de och deras kunskap kan bidra till att möta de utmaningar som väntar EU-ländernas hälso- och sjukvård, säger Catharina Svensson.

Vid institutionen för speldesign ser man fram emot den nya kursen.

- Denna sommarskola ger oss en möjlighet att använda vår kunskap för en bredare målgrupp. Att ta det som gör spel så engagerande och tillämpa det på en samhällstjänst, i detta fall i syfte att stärka människors förmåga att ta en aktiv roll för sin egen hälsa och framgångsrikt följa sin plan mot målet, säger Adam Mayes, universitetsadjunkt vid institutionen för speldesign.

 

Anneli Waara

Senast uppdaterad: 2022-10-25