Nyheter

Co-creation of a Serious Game About Radiotherapy

2022-06-10

Institutionen för speldesign och Institutionen för kvinnor och barns hälsa vid Uppsala universitet skapade tillsammans ett seriöst spel för barn som genomgår strålbehandling för cancerbehandling. Projektet har fått mycket uppmarksamhet i medier.

Barn med cancer som måste genomgå strålbehandling kan uppleva rädsla, eftersom de inte har några förkunskaper om behandlingen. Ett sätt att lära barn om behandlingen och minska deras rädsla är att förbereda dem genom seriösa spel. Involvering av användaren i designprocessen inom medicin är ett sätt att säkerställa att produkten som utvecklas passar den tilltänkta användaren.

Metoden som användes i denna studie gjorde barnen som aktiva deltagare i speldesignen, och våra resultat tyder på att denna metod kan användas av forskare inom medicin för att skapa seriösa spel med barn.

Studien har publicerats i journalen, JMIR Human Factors publication. Och hör när forskarna i projektet blir intervjuade i Sverigesradio, SVT-tv och lokala nyheter.

Senast uppdaterad: 2022-10-25