Magisterexamen och diplom i transformativ speldesign

Transformative Play Initiative på Institutionen för speldesign, Uppsala universitet erbjuder ett Magisterprogram i transformativ speldesign som innehåller fyra (4) distanskurser i transformativ speldesign för analoga spel. Programmet sker online på halvfart över 4 terminer/två år.

Kurserna fokuserar på användning av analoga rollspel för personlig utveckling och socialt förändringsarbete, vare sig de faciliteras fysiskt eller i digitala miljöer. 

För att vara behörig att söka behöver du ha en kandidatexamen och engelska på nivå motsvarande engelska 6/engelska B.

Studieplanen

Magisterprogram i transformativ speldesign för analoga spel kommer starta hösten 2024.

Innehållet fokuserar på användning av analoga rollspel för personlig utveckling och socialt förändringsarbete, vare sig de faciliteras fysiskt eller i digitala miljöer. 

Om du avslutar de första fyra kurserna, har du rätt att få ett diplom i transformativ speldesign. De första fyra kurserna är:

År 1, hösterminen 2024

År 1, vårterminen 2025

Vi vänder oss till personer som jobbar med, eller är intresserad av att jobba med, att hjälpa andra människor utvecklas. Det kan vara inom yrken så som lärare, socialarbetare, coach, lägerledare, fritidspedagog osv. Du har antagligen någon tidigare erfarenhet av rollspel (icke digitala så som t ex bordsrollspel, lajv, blackbox, friform eller liknande) antingen som designer, facilitator, och/eller deltagare. Att ha erfarenhet av simulationer, lekterapi eller andra former av experimentellt lärande kan också vara en god grund för de här kurserna.

De flesta kursaktiviteter kommer ske asynkront. Det innebär att studenterna får material att arbeta enskilt med och lämna in uppgifter på specifika datum. Därefter får de delta i diskussionsforum online under veckan. Utöver detta förväntas studenterna vissa veckor designa och speltesta spel med varandra online. Studenterna kommer själva behöva boka dessa tillfällen med varandra. Lärarna kan baserat på studentgruppens behov hålla frivilliga synkroniserade träffar med lärare närvarande.

Om du har frågor eller vill veta mer, kontakta vår studievägledare Stephanie Noroozy på gamedesign@speldesign.uu.se.

År 2: Magisterexamen

I år 2 av programmet skriver du din magisterexamensarbete efter en termin av forskningsmetoder och teorier. Kurserna i det andra året är:

År 2, hösterminen 2025

År 2, vårterminen 2026

​Note: Students who have obtained the Certificate previously may join Year 2 courses in Autumn 2024. If interested, contact the Department's study counsellor at gamedesign@speldesign.uu.se before April 15, 2024.

Om ansökan

Två ansökningsperioder: antingen 16 oktober-15 januari -eller- 15 mars-15 april

Första ansökningsperiod lämnar ett tidigare besked, och du söker på universityadmissions.se från 16 oktober, 2023 till 15 januari, 2024. Antagningsbesked publiceras 30 mars, 2024. 

Den andra ansökningsperioden lämnar besked i juli och du söker via antagning.se mellan 15 mars to 15 april, 2024. Most of the instructions are only available in Swedish, but you can obtain a guide from our study counsellor to help you make an application in this period at antagning.se . Antagningsbeskedet publiceras 11 juli och du måste svara på det före 19 juli. 

Om du har frågor eller vill veta mer, kontakta vår studievägledare Stephanie Noroozy på gamedesign@speldesign.uu.se.

Mera information

Se till att du har tillgång till den rekommenderade tekniken under hela programmet 

Att studera dessa kurser kräver stabil tillgång till Internet. Det mesta av kursmaterialet finns tillgångligt i lärplattformen, Studium, men du behöver även designa och testa dina spel med hjälp av dina klasskamrater via videouppkoppling. Vi rekommendera Zoom, och finns tillgängligt för studenter via universitetet, men du kan behöva arrangera andra möten med antingen Discord, Slack eller Facebook Messenger. Doodle polls används också för att schemalägga tider med varandra.

You will not need or receive a Swedish residency permit to take these courses.

All courses take place online. Therefore, travel and residency in Sweden is not necessary. Acceptance into the Master's in Transformative Game Design (60 cr.) programme does not grant you a Swedish residency permit.

Uppgifter över juluppehållet

Ett kort uppehåll för jul- och nyår sker i december men uppgifter ska utföras under den perioden men normalt inga playtesting med klasskamrater. 

Graphic design by Liliia Chorna.

Click here to learn more about the Transformative Play Initiative.

Om du har frågor eller vill veta mer, kontakta vår studievägledare Stephanie Noroozy på gamedesign@speldesign.uu.se.

Senast uppdaterad: 2023-10-17