Fristående kurser och diplom i transformativ speldesign

Transformative Play Initiative på institutionen för speldesign, Uppsala Universitet erbjuder fyra (4) fristående distanskurseri transformativ speldesign för analoga spel. Kurserna är 7,5 poäng på avancerad nivå och ges på engelska på halvfart under hösten 2023-våren 2024.

Kurserna fokuserar på användet av analoga rollspel för personlig utveckling och socialt förändringsarbete, vare sig de faciliteras fysiskt eller i digitala miljöer. Kurserna hålls på distans online på halvfart.

För att vara behörig att söka behöver du ha en kandidatexamen och engelska på nivå motsvarande engelska 6/engelska B.

Fristående kurser

Transformative Play Initiative på institutionen för speldesign, Uppsala Universitet erbjuder fyra (4) fristående distanskurseri transformativ speldesign för analoga spel. Kurserna är 7,5 poäng på avancerad nivå och ges på engelska på halvfart under hösten 2023-våren 2024.

Kurserna fokuserar på användet av analoga rollspel för personlig utveckling och socialt förändringsarbete, vare sig de faciliteras fysiskt eller i digitala miljöer. Kurserna hålls på distans online på halvfart. För att vara behörig att söka behöver du ha en kandidatexamen och engelska på nivå motsvarande engelska 6/engelska B.

Om du avslutar alla fyra kurserna har du rätt att få ett diplom i transformativ speldesign. De fyra kurserna är

  1. Introduktion till transformativ speldesign 

  2. Transformativ speldesign 1 (Fokus på design)

  3. Transformativ speldesign 2 (Fokus på implementation)

  4. Att kultivera transformerande communities

Vi vänder oss till personer som jobbar med, eller är intresserad av att jobba med, att hjälpa andra människor utvecklas. Det kan vara inom yrken så som lärare, socialarbetare, coach, lägerledare, fritidspedagog osv. Du har antagligen någon tidigare erfarenhet av rollspel (icke digitala så som t ex bordsrollspel, lajv, blackbox, friform eller liknande) antingen som designer, facilitator, och/eller deltagare. Att ha erfarenhet av simulationer, lekterapi eller andra former av experimentellt lärande kan också vara en god grund för de här kurserna.

De flesta kursaktiviteter kommer ske asynkront. Det innebär att studenterna får material att arbeta enskilt med och lämna in uppgifter på specifika datum. Därefter får de delta i diskussionsforum online under veckan. Utöver detta förväntas studenterna vissa veckor designa och speltesta spel med varandra online. Studenterna kommer själva behöva boka dessa tillfällen med varandra. Lärarna kan baserat på studentgruppens behov hålla frivilliga synkroniserade träffar med lärare närvarande.

Om du har frågor eller vill veta mer, kontakta vår studievägledare Stephanie Noroozy på gamedesign@speldesign.uu.se.

Kursdatum

Vi erbjuder fyra (4) kurser i Tranformative Game design oninne på halvfart. Dessa kurser är fristående men bygger på varandra. Detta innebär att du inte kan ta den tredje kursen innan den första, du måste ta dem i ordning. Du kan välja att enbart ta den första kursen om du skulle vilja, eller att ta fler efterhand.

Datumen är som följer:

Hösten 2023

Introduktion till transformativ speldesign (7.5 poäng): 28 augusti - 5 november. (vecka 35-44)

Transformativ speldesign 1 (7.5 poäng): 6 november - 14 januari. (vecka 45-02)

Våren 2024

Transformativ speldesign 2 (7.5 poäng): 15 januari - 24 mars. (vecka 03-12)

Att kultivera transformerande communities (7.5 poäng): 25 mars - 2 juni. (vecka 13-22)

OBS: För att vara behörig för de senare kurserna måste du ha klarat de tidigare kurserna då de bygger på varandra. Genomförande av alla fyra kurser berättigar till ett diplom i transformativ speldesign.

Om du har frågor eller vill veta mer, kontakta vår studievägledare Stephanie Noroozy på gamedesign@speldesign.uu.se.

Ansökan

Ansökan sker som vanligt via antagning.se.

Om du har frågor eller vill veta mer, kontakta vår studievägledare Stephanie Noroozy på gamedesign@speldesign.uu.se.

Senast uppdaterad: 2023-02-09