Transformative Play Initiative

Kan spel bidra till djupgående, meningsfull och varaktig personlig utveckling? Oavsett om de spelas som fritidssyssla eller i professionella sammanhang kan spelande påverka oss avsevärt. Spel erbjuder och begär att vi ändrar våra perspektiv, våra beteenden, och våra sätt att interagera med världen omkring oss. Dessa förändrade perspektiv kan göra oss mer empatiska, medvetna, engagerade och kapabla. Inom Transformative Play Initiative kombinerar vi ett intresse för att utforska frågor kring detta med utbildning. Våra mål är bland andra att:

  • utveckla lättillgängliga redskap för att skapa och främja transfromativa spelupplevelser;

  • skapa campus- och internetbaserade utbildningsprogram på avancerad nivå i Transformativ speldesign, riktade mot människor som arbetar inom hjälpande yrken (som till exempel terapeuter, lärare, socialarbetare, psykologer och vård och omsorgspersonal);

  • hålla workshops, föreläsningar, samtal och seminarier med hjälp av experter på området; 

  • samarbeta med internationella partners i forskningsprojekt;

  • skapa och upprätthålla ett fritt tillgängligt arkiv med relevant forskning, dokumentation, design-redskap, och exempel på god praxis;

  • Säkra fysiska platser där experimentell design, spel, och forskning kan genomföras;

  • Producera material, såväl akademiskt som icke-akademiskt, om teori, praktik, och fallstudier relaterat till transformativt spelande.

Forskare

Relaterade projekt

Finansiering

Spel- & samhällslabbet

Engagera dig

Är du inblandad i att skapa transformativa spelupplevelser? Arbetar du med ämnena i din forskning eller pedagogik? Vi intresserade av att samarbeta med lokala, nationella och internationella partners som delar våra intressen.

Kontakta oss via e-post på transformativeplay-speldesign@uu.se.

Om du vill hålla dig uppdaterad kring nyheter och utvecklingar, Prenumerera på Transformative Play Initiatives mail-lista. Skriv mail till sympa@lists.uu.se, med följande ämnestext:

subscribe gamedesign-transformative Förnamn Efternamn.
Använd det namn du vill ska vara synligt i dina meddelanden. Lämna själva mailet tomt.

Du kan också klicka på länken nedan, och ändra ämnestexten till rätt namn.

Prenumerera på mail-listan

Hitta oss på Facebook:

Transformative Play Initiative Facebook Page

Senast uppdaterad: 2022-05-02