Transformativt spelande

Kan spel bidra till djupgående, meningsfull och varaktig personlig utveckling?

Oavsett om de spelas som fritidssyssla eller i professionella sammanhang kan spelande påverka oss avsevärt. Spel ger oss möjlighet att ändra, och begär att vi ändrar, våra perspektiv, våra beteenden, och våra sätt att interagera med världen omkring oss. Dessa förändrade perspektiv kan göra oss mer empatiska, medvetna, engagerade och kapabla.

Vid Spel- & samhällslabbet undersöker vi spels potential som ett medel för personlig och social utveckling. Utveckling av spel, spelande, och diskussioner kring spel kan alla inspirera oss till att förändra sätten vi ser på oss själva, våra omgivningar och våra liv.

Engagera dig i Transformative Play Initiative!

HUR VI UTFORSKAR TRANSFORMATIVT SPELANDE

Forskningsmetoder

Vid Spel- & samhällslabbet undersöker vi sätt på vilka spel kan bidra till förändring och starta omvandlingsprocesser. Vi är särskilt intresserade av tillämpat spelande, där spel används som medel till att hjälpa deltagare växa. Vägledande frågeställningar är bland andra:

 • Vilka praktiker för design och implementering stärker potentialen för transformativa erfarenheter?  

 • Vilka överväganden är centrala för att skapa kulturellt tillgängliga och inkluderande spelupplevelser?

 • Vilka utmaningar framträder i design, deltagande, och forskning kring transformativt spelande?

 • Hur kan vi utforska förändringsprocesser över tid och bedöma effektiviteten av spel-lika och lekfulla interventioner?

 • Hur kan vi bygga och stödja gemenskaper kring transformation, som stöder deltagare genom förändringsprocesser?

 • Hur kan vi skapa gemenskaper kring spel som betonar säkerhet och uppmuntrar mod när nya upplevelser utforskas? 

Konceptuella ramverk

Spel- & samhällslabbet använder och är intresserade av olika konceptuella ramverk som relaterar till teori kring, design av, och studier om spel som rör omvandling. Dessa inkluderar bland andra:

 • Designstudier

 • Deep game design

 • Tillämpad teater

 • Rollspelsstudier

 • Utvecklingspsykologi

 • Transformativt ledarskap

 • Konflikthantering

 • Ritual studies

 • Psykodynamisk psykologi

 • Coaching

 • Speldesign som process

 • Kritiskt skapande

 • Performance studies

 • Upplevelsebaserat lärande

 • Pedagogik 

 • Freds- och konfliktvetenskap

 • Gruppdynamik

 • Djuppsykologi

 • Counseling

Forskningsprojekt

Transformative Play Initiative

Spel och lärande hos små barn

Existential Transformative Design Framework

Skill Mill

Strengthening Trans Allyship through Game Design

Resultat

Kvalitetsgranskade artiklar

Rusch, Doris C., and Andrew M. Phelps. 2020. “Existential Transformational Game Design: Harnessing the ‘Psychomagic’ of Symbolic Enactment.” Frontiers in Psychology (November 4).
Se publikationen

Konferenspublikationer

Phelps, Andy, and Doris C. Rusch. 2020. “Navigating Existential, Transformative Game Design.” I Proceedings from DiGRA ’20 – Proceedings of the 2020 DiGRA International Conference: Play Everywhere: 1-4.
Se publikationen

Konferenspresentationer

Baird, Josephine. 2020. “The Mechanics and Misdirection of The Missing: Trans Exploration, Expression and Embodiment in Videogame-Based-Learning.” Presenterat vid FROG: Future and Reality of Gaming 2020, Vienna, Austria.

Linnamäki, Jori. 2020. “An Approach to Board Game Design that Centres Allyship and Empowers Trans People.” Presenterat vid FROG: Future and Reality of Gaming 2020, Vienna, Austria.

Linnamäki, Jori, and Josephine Baird. 2020. “A Reflection on the Ethical Decision-making Process during Participatory Game Design with and for Vulnerable Populations.” Presenterat vid Gender Studies Conference 2020: Reclaiming Futures, Tampere University, Finland.

Rusch, Doris, and Andy Phelps. 2020. “Games of the Soul.” Presenterat vid FROG: Future and Reality of Gaming 2020, Vienna, Austria.

Senast uppdaterad: 2022-05-02