Spelandets psykologi

Vad händer i våra hjärnor när vi spelar spel? Vad kan spel lära oss om hur vi tänker, lär oss, och förhåller oss till varandra?

Vid Spel- & samhällslabbet undersöker vi hur spel påverkar spelares psykologi, och hur spelares psykologi påverkar spelande. Eftersom hjärnan alltid är närvarande när vi spelar, ser vi psykologi som ett användbart sätt att titta på hur spelare spelar, och hur de interagerar med spel och varandra.

Vi kan lära oss mycket om hur spelande fungerar genom att studera spel från olika psykologiska perspektiv. Perspektiven kan vara hur vi tolkar vad något betyder, hur vi förstår och använder gränssnitt som skärmar och knappar, och hur vi förhåller oss till andra människor när vi spelar.

HUR VI UTFORSKAR SPELANDETS PSYKOLOGI

Forskningsmetoder

Vid Spel- & samhällslabbet är vi intresserade av olika aspekter av spelares psykologi. Aspekterna inkluderar sättet spel kan:

 • Erbjuda spelare möjligheten att anta olika mentala tillstånd och skiften i medvetande;

 • Motivera spelare att agera på specifika sätt;

 • Ge möjligheter för spelare att skaffa ny kunskap och öva färdigheter;

 • Hjälpa spelare förstå komplexa modeller, system, och sociala dynamiker; 

 • Uppmuntra spelare att aktivt delta i olika miljöer; 

 • Skapa platser där spelare kan experimentera med sina identitetsuttryck, sätt att interagera, och hur de hanterar sociala strukturer; och

 • Inspirera spelare att uppleva en känsla av att höra hemma i en större subkulturell gemenskap. 

Konceptuella ramverk

Spel- & samhällslabbet använder och är intresserade av olika konceptuella ramverk som relaterar till; teori kring, design av, och studier om spel som rör psykologi. Dessa inkluderar bland andra:

 • Socialpsykologi

 • Fenomenologi

 • Kognitionsvetenskap

 • Behaviorism

 • Utvecklingspsykologi

 • Utbildningspsykologi

 • Experimentell psykologi

 • Identitetsstudier

 • Kritisk psykologi

 • Medvetenhetsstudier

 • Djuppsykologi

 • Existentiell psykologi

 • Psykodynamisk psykologi

Forskningsprojekt

En dekonstruktion av expertis genom arkadspel

Existential Transformative Design Framework

Spel och lärande hos små barn

SkillMill

Att förstå prosociala och antisociala beteenden hos spelare

Resultat

Kvalitetsgranskade artiklar

Juvrud, Joshua, Gabriel Ansgariusson, Patrik Selleby & Magnus Johansson. 2021.
"Game or watch: The effect of interactivity on arousal and engagement in video game media." I IEEE Transactions on Games.
Se publikationen

Rusch, Doris C., and Andrew M. Phelps. 2020. “Existential Transformational Game Design: Harnessing the ‘Psychomagic’ of Symbolic Enactment.” Frontiers in Psychology (November 4).
Se publikationen

Konferenspublikationer

Phelps, Andy, and Doris C. Rusch. 2020. “Navigating Existential, Transformative Game Design.” I Proceedings from DiGRA ’20 – Proceedings of the 2020 DiGRA International Conference: Play Everywhere: 1-4.
Se publikationen

Konferensbidrag

Rusch, Doris, and Andy Phelps. 2020. “Games of the Soul.” Presenterat vid FROG: Future and Reality of Gaming 2020, Vienna, Austria.

Senast uppdaterad: 2022-02-11