Spelande och kultur

Hur speglas idéer och värderingar i spel? Hur formar spel kulturer och gemenskaper?

Spel kan skapa nya fantastiska världar, men de speglar också världen där de skapades och människorna som skapade dem. Spel påverkas av den sociala och kulturella verkligheten som dess skapare upplever, och sättet de ser på verkligheten omkring dem.

Vid Spel- & samhällslabbet ser vi spel som del av de större sociala och kulturella strukturerna som omger dem. Vi ser spel som konstnärliga verk som inte bara speglar verkligheten, utan spelar en roll i att forma hur kultur och samhälle utvecklas. Därför analyserar vi spel som verk för att förstå hur sociala normer påverkar dem. Vi tittar också på hur människor använder spel själva och i grupper

HUR VI UTFORSKAR SPELANDE OCH KULTUR

Forskningsmetoder

Vid Spel- & samhällslabbet studerar vi sammanhangen i vilka spel skapas, spelas och diskuteras. Vi är särskilt intresserade av frågor kring inkludering och representation. Övergripande frågor vid labbet är: 

 • Hur kan vi utveckla metoder för att göra speldesign och spelbranschen mer rättvis, inkluderande och hållbar

 • Hur kan vi skapa spel som speglar och fostrar värden som mångfald, rättvisa, inkludering, medveten representation och hållbarhet?

 • Hur kan vi uppmuntra dessa värden i gemenskaper kring spel? 

Vi studerar också spel som artefakter, som både formas av och bidrar till vidare kultur. Med artefakter menar vi föremål av konstnärligt värde för en specifik kulturell eller sub-kulturell grupp. Frågor vi är särskilt intresserade av är:

 • Hur påverkas produktionen och konsumtionen av spel av ideologiska värderingar och ekonomiska påtryckningar? 

 • Hur speglar spels innehåll bredare kulturella trender, övertygelser och värderingar?

 • Hur skapar spelare sociala nätverk och sub-kulturella aktiviteter kring spel? 

 • Reproducerar spel en existerande dominant kultur och normativa beteenden eller utmanar de dem?

 • Kan gemenskaper kring spel bli platser för motstånd eller motkultur

Konceptuella ramverk

Spel- & samhällslabbet använder och är intresserade av olika konceptuella ramverk som relaterar till; teori kring, design av, och studier om spel som rör kultur. Dessa inkluderar bland andra:

 • Designstudier

 • Kritiskt skapande

 • Kulturarvsvetenskap

 • Sociologi

 • Ritual Studies

 • Etnographi

 • Kulturvetenskap

 • Kritisk ras-teori

 • Sexualvetenskap

 • Speldesign som process

 • Konstvetenskap

 • Kulturpsykologi

 • Antropologi

 • Politisk ekonomi

 • Post-koloniala studier

 • Genusvetenskap

 • Diskursanalys

 • Queer-teori

Forskningsprojekt

ERDA (Effektiv Regional Digital Agenda) 

Strengthening trans allyship through game design

Att förstå prosociala och antisociala beteenden hos spelare

Resultat

Konferenspresentationer

Baird, Josephine. 2020. “The Mechanics and Misdirection of The Missing: Trans Exploration, Expression and Embodiment in Videogame-Based-Learning.” Presenterat vid FROG: Future and Reality of Gaming 2020, Vienna, Austria.

Linnamäki, Jori. 2020. “An Approach to Board Game Design that Centres Allyship and Empowers Trans People.” Presenterat vid FROG: Future and Reality of Gaming 2020, Vienna, Austria.

Linnamäki, Jori, and Josephine Baird. 2020. “A Reflection on the Ethical Decision-making Process during Participatory Game Design with and for Vulnerable Populations.” Presenterat vid Gender Studies Conference 2020: Reclaiming Futures, Tampere University, Finland.

Sihvonen, Tanja, Harrer, Sabine and Khattab, Mona. 2020. "Narrative Transformations and Cultural Appropriation. Placemaking in Assassin’s Creed: Origins Discovery Tour Mode." Presenterat vid FROG: Future and Reality of Gaming 2020, Vienna, Austria.

Senast uppdaterad: 2022-02-11