Strengthening Trans Allyship through Game design

Transpersoner möter många hinder. Ett framträdande hinder är brist på tillräckligt socialt stöd i en värld dominerad av cispersoner - de vars könsidentitet stämmer med det kön de tilldelades vid födseln. Det är möjligt för cispersoner att försöka bli allierade (engelska "allies") genom att försöka förstå sina privilegier och bli mer medvetna om både sina begränsningar och sina möjligheter att ge stöd till transpersoner. Dock betyder inte alltid välvilja riktigt stöd. Vidare kan det finnas situationer där allierade inte förstår hur de ska bete sig med tanke på de utmaningar en transperson möter på daglig basis. I samarbete med institutionen för neurovetenskap på Uppsala universitet utforskar en grupp forskningsassistenter, doktorander och personal vid institutionen för speldesign möjligheter för speldesign att främja dialog och medvetenhet kring erfarenheter av att vara trans. Hitills har detta tagit formen av ett lajv, och brädspelet "Allied Forces, the Art of Defense". I spelet antar spelare rollen som allierade med uppdrag att hjälpa en transperson, representerade av brädet, att hålla sig mentalt och känslomässigt hälsosam under utmanande scenarier.

Designgruppen består av både cis- och transpersoner, och inkluderar män, kvinnor och icke-binära. Arbetet i gruppen har visat på komplicerad maktdynamik i gruppen. En del av forskningen kretsar nu också kring att utforska de etiska övervägandena kring att spela och arbeta väl tillsammans.

Resultat

The Mechanics and Misdirection of The Missing:
Trans exploration, expression and embodiment in videogame-based-learning

Konferensbidrag av Josephine Baird
Vid FROG 2020.

An approach to board game design that centres allyship
and empowers trans people

Konferensbidrag av Jori Linnamäki
Vid FROG 2020.

A reflection on the ethical decision-making process during participatory game design with and for vulnerable populations
Konferensbidrag av Jori Linnamäki coh Josephine Baird
Vid Gender Studies Conference 2020: Reclaiming Futures

Nuvarande forskare

Tidigare forskare kopplade till projektet

Finansiering

Spel- & Samhällslabbet

Senast uppdaterad: 2021-05-17