Spel och lärande hos små barn

Forskning har visat att små barn vet mycket om orsakssamband, och att deras kunskap om orsakssamband förändras när de blir äldre. Tidigare forskning har dock inte fullt förklarat hur kunskap om orsakssamband representeras och, än viktigare, hur den lärs in. Målet med detta projekt är att förstå hur kunskap om orsakssamband representeras och hur den lärs in i en virtuell miljö. Vi undersöker rötterna till abstrakta idéer som vägleder framtida slutledningar. Hur främjar virtuella miljöer och digitala spel lärandet av dessa abstrakta idéer? Hur lär sig spelare (särskilt unga spelare) orsakssamband i virtuella miljöer och spelmiljöer, som berättande element, perceptuella ledtrådar (eller avsaknaden av sådana), och utforskande? Och hur kan den här formen av lärande främjas?

Forskare

Finansiering

Spel- & samhällslabbet

Senast uppdaterad: 2021-05-17