Ludum-platformen

I sammarbete med intstitutionen för psykologi och institutionen för pedagogik vid Uppsala Universitet, har Spel- & samhällslabbet utvecklat spelplatformen Ludum Platform (Ludum-platformen). Vi designade platformen för att ge forskare, designers och pedagoger möjlighet att skapa spelupplevelser motsvarande kommersiellt tillgängliga produkter, men som samtidigt ger möjligheten att lätt göra omfattande data-analys av specifika beteenden hos spelare.

Skärmbild från The Ludum Game
Skärmbild från The Ludum Game​

Ludum-platformen består av The Ludum Editor och The Ludum Game. The Ludum Editor använder  ett lättillgängligt meny-system som låter forskare bygga sitt eget spel genom inställningar och val. Detta inkluderar:

 • spelets mål,
 • handling,
 • vinst- och förlustkriterier,
 • pussel,
 • svårighetsgrad,
 • komplexitet,
 • spridning av resurser, och
 • återkoppling till spelaren.

Enkäter och frågeformulär kan integreras med spelet, utan att bryta spelupplevelsen. Bild- och ljudelement can även de ställas in och anpassas. Data om spelarens rörelser, interaktioner, responstid, och andra beteenden mäts och samlas automatiskt in i realtid.

Ludum-platformen låter forskare enkelt skapa spel, genomföra tester (på plats eller via nätverk), och exportera och dela projektets inställningar och data. Det betyder att lab från olika platser, kulturer och sammanhang delar samma experimentella kontroll och standardisering, samtidigt som de enkelt kan dela projekt och resultat.

Meny från The Ludum Game
Meny från The Ludum Game

Utvecklat av

 • ​Elias Faltin (Scrum Master, Konceptdesign, 2D-grafik, Musik, Ljudeffekter)
 • Joshua Juvrud (Produktägare, Konceptdesign)
 • Kentaro Hayashida (Programmering, Visuella effekter, 3D-grafik, 2D-grafik)
 • Jan Plähn (Programmering, Visuella effekter, Ljudeffekter)
Senast uppdaterad: 2021-06-29