Existential transformative game design

Det här forskningsprojektet undersöker hur spel kan bidra till ett meningsfullt liv, för spelare såväl som för designers. Med inspiration från existentiell filosofi och psykoterapi, samt från studier av myt och ritual, ämnar projektet arbeta mot ett ramverk för transformationell speldesign som underlättar personlig reflektion, insikt och förändring mot större inre balans och harmoni. Som ett komplement till tendenserna i Games for Change rörelsen, som fokuserar på tydligt definierad och kvantifierbar transformation, utforskar existentiell speldesign konceptet "psykologisk resonans". Konceptet bygger på kraften i symboliskt uppförande samt arketypiska teman och bilder att underlätta transformation som är subtil, självstyrd och otvingad. Vi utforskar kreativa strategier för speldesign som kopplar samman det medvetna och omedvetna sinnet, genom att arbeta med symbolism och bildspråk samt tranformationella strukturer och uppföranden som ger en bild av svårfångade inre mekanismer. Vi utvecklar teorier som appliceras till praktiska speldesignexperiment, till exempel "The Witch's Way". Vi använder oss av kvalitativa metoder för att bedömma påverkan av denna typ av design för både designers och spelare.

Resultat

Games of the Soul
Konferensbidrag av Doris Rusch och Andrew Phelps
Vid FROG 2020.

Existential Transformational Game Design:
Harnessing the "Psychomagic" of symbolic enactment

Artikel av Doris Rusch och Andrew Phelps
Ingår i Frontiers in Psychology 11.

Navigating Existential, Transformative Game Design
Artikel av Andrew Phelps och Doris Rusch
Ingår i Proceedings of DiGRA 2020.

Forskare

Finansiering

Spel- & samhällslabbet

Senast uppdaterad: 2021-05-17