Att förstå prosociala och antisociala beteenden hos spelare

Kopplingen mellan spelmekanik och spelares beteenden är ett område som behöver undersökas mer, för att bättre förstå vad som bidrar till både pro- och antisociala betenden i spel. Genom att intergrera psykologiska tester (psykofysiologiska och beteendemässiga mätningar) med speldesignforskning, och ett individualistiskt tillvägagångssätt, fokuserar vi på hur olika spelare (med olika personligheter, egenskaper och erfarenheter) påverkas av olika spelmekaniker. Vårat mål är att koppla samman individuella egenskaper till microstrukturen av spelarens uppmärksamhet och beslutsfattande under spelandet, och sätta detta i samband med spelmekaniker och altruistiska resultat.

Forskare

Finansiering

Ingen

Senast uppdaterad: 2021-05-17