Forskningsprojekt

En dekonstruktion av expertis genom arkadspel
Mekanismerna som ligger bakom utvecklandet av en expertis är fortfarande inte fullt förstådda. Det här projektet använder två digitala spel, utvecklade specifikt för projektet, för att bättre förstå hur expertis utvecklas.
Läs mer om projektet.

ERDA - Effektiv Regional Digital Agenda
Projektet utforskar kritisk speldesign och mediekritisk utbildning, för att lära ungdomar att använda digitala media med ett kritiskt förhållningssätt.
Läs mer om projektet.

Existential Transformative Design Framework
Det här forskningsprojektet undersöker hur spel kan bidra till ett meningsfullt liv, för spelare såväl som för designers. Med inspiration från existentiell filosofi och psykoterapi, samt från studier av myt och ritual, ämnar projektet arbeta mot ett ramverk för transformationell speldesign som underlättar personlig reflektion, insikt och förändring mot större inre balans och harmoni. 
Läs mer om projektet.

Spel och lärande hos små barn
Målet med detta projekt är att förstå hur kunskap om orsakssamband representeras och hur den lärs in i en virtuell miljö. Hur lär sig spelare (särskilt unga spelare) orsakssamband i virtuella miljöer och spelmiljöer?
Läs mer om projektet.

SkillMill
SkillMill kombinerar den unika expertisen hos karriärvägledare, experter på utlandsstudier och speldesigners för att skapa ett spel som hjälper studenter identifiera, förstå och sätta ord på de lärdomar i mjuka färdigheter som förvandlar våra internationella erfarenheter till personlig utveckling och internationella meriter.
Läs mer om projektet.

Strengthening trans allyship through game design
Projektet utforskar möjligheter för speldesign att främja dialog och medvetenhet kring erfarenheter av att vara trans. Hitills har detta tagit formen av ett lajv, och brädspelet "Allied Forces, the Art of Defense".
Läs mer om projektet.

Att förstå prosociala och antisociala beteenden hos spelare
Genom att intergrera psykologiska tester med speldesignforskning utforkskar detta projekt hur olika spelare (med olika personligheter, egenskaper och erfarenheter) påverkas av olika spelmekaniker.
Läs mer om projektet.

Transformative Play Initiative
The Transformative Play Initiative utforskar sätten spel kan ge möjlighet till  researches the ways in which games can become vehicles of change and ignite processes of transformation. We are specifically interested in games designed and implemented by people in helping professions who wish to facilitate change.
Läs mer om projektet.

Ludum Platform
The Ludum Platform är en spelplatform skapad för att ge forskare, designers, och lärare möjlighet att skapa spelupplevelser jämförbara med komersiella produkter, samtidigt som platformen ger möjlighet att enkelt samla data för analys av specifika spelar-beteenden.
Läs mer om projektet.

Senast uppdaterad: 2021-06-29