Välkommen till Spel- & samhällslabbet

Vid Spel- & samhällslabbet ägnar sig våra studenter och vår personal åt forskning kring och utveckling av lekfulla, interaktiva upplevelser. Målet är att stärka vår förståelse av spel och att flytta gränserna för vad spel kan vara.

Spel- & samhällslabbet är ett forskningsnav vid institutionen för Speldesign vid Uppsala Universitet Campus Gotland. Våra forskare undersöker hur spel påverkar designers, spelare, grupper och samhället i stort. Vi ser inte spel som skilda från “den verkliga världen”, utan som värdefulla och meningsfulla upplevelser. Vår forskning utforskar spel som en del av större psykologiska, sociala och kulturella system som spelare agerar inom.

FORSKNING VID SPEL- & SAMHÄLLSLABBET

Vårt arbete fokuserar på tre övergripande kategorier av forskning. Dessa kategorier är ofta överlappande, blandade och beroende av varandra.

  1. Spelandets psykologi,

  2. Spelande och kultur, och

  3. Transformativt spelande.

Våra studenter och vår personal kommer från världens alla delar och sammanför en mängd olika design- och forskningsintressen. Vi studerar en blandning av digitala och analoga spel. Några exempel inkluderar virtuella-, textbaserade-, bräd-, lajv och friforms-spel. Labbet fokuserar på spel i en mängd olika sammanhang. Vi studerar spel som spelas för dess egen skull, som i nöjessammanhang, men också spel som utformats för andra syften, som utbildning och terapi.

Studenter och personal arbetar tillsammans i labbet, där de delar sina olika expertiser och kulturella bakgrunder. Vi skapar och underhåller samarbeten med externa akademiker, forskare, utvecklare och folk i branschen. Labbet arrangerar också gästföreläsningar, workshops och diskussioner med internationella experter i fältet.

Läs mer om hur vi utforskar Spelandets psykologi.

Läs mer om hur vi utforskar Spelande och kultur.

Läs mer om hur vi utforskar Transformativt spelande.


Läs om alla våra pågående forskningsprojekt.

  

Nyheter från Spel- & Samhällslabbet 

För mer nyheter, se Nyheter och evenemang

Senast uppdaterad: 2022-05-02