Introduktion till Games & Society Lab

Spel har blivit det mest inflytelserika mediet under 2000-talet. Ändå har vi bara börjat förstå deras påverkan på spelare och samhället som helhet. Games & Society Lab tittar på speldesign, spel, spelare och sammanhang av spel när det gäller ett brett spektrum av socialt relevanta frågor från utbildning till hälsa, personlig utveckling, medborgare och medborgarskap och socialt beteende.

Labbet är centrerat kring tre forskningsperspektiv:

  1. Den sociala psykologin för spel och spelande,
  2. Sociokulturella frågor kring speldesign, spelutvecklingssammanhang och spelkultur,
  3. Spel för personlig tillväxt / transformativ speldesign.

Mera detaljer kommer så fort de utvecklas, men du får gärna kontakta Doris Rusch för mera detaljer.