Utsikt över Visby

Våra forskningsområden

Institutionen för speldesign arbetar med forskning inom speldesign och områden relaterade till det. Inom institutionen strävar vi efter att nå en djupare kunskap om spel, speldesign och deras påverkan på samhället.

Introduktion till Spel- & Samhällslabbet

Doris Rusch föreläser vid konferens

Spel har blivit ett av de mest inflytelserika medierna under 2000-talet. Ändå har vi bara börjat förstå deras påverkan på spelare och samhället som helhet. Spel- & samhällslabbet tittar på speldesign, spel, spelare och spelande i olika sammanhang, som rör ett brett spektrum av socialt relevanta frågor från utbildning till hälsa, personlig utveckling, medborgare och medborgarskap och socialt beteende.

Läs mer på Spel- & Samhällslabbets webbsida.

Läs om pågående forskningsprojekt vid Spel- & Samhällslabbet

Publikationer från Institutionen för speldesign

Här kan du se de senaste publikationerna från institutionen.


Senast uppdaterad: 2022-09-13