Institutionen för speldesign arbetar med utbildning och forskning inom speldesign och områden relaterade till det, såsom exempelvis gestaltning inom konvergerande medier, programmering och projektledarskap. 

Inom institutionen strävar vi efter att nå en djupare kunskap om spel, speldesign och spelande. Nationellt och internationellt samarbete med spelindustrin och andra lärosäten är viktigt för oss och höjer kvaliteten på verksamheten. 

På institutionen finns runt 30 anställda och vi utbildar nästan 400 helårsstudenter per år.

Internationella program

Sedan hösten 2016 välkomnar vi studenter från hela världen till ett av våra internationella kandidatprogram som undervisas helt på engelska.

Det gemensamma huvudområdet för samtliga program är Speldesign, vilket kombineras med något av våra tre biämnes-områden; grafik, programmering eller projektledning.

Vi erbjuder även sedan 2018 program på avancerad nivå: Masterprogram i speldesign.

Speldesignstudenter som deltar i ett Game Jam
Senast uppdaterad: 2023-08-31