Institutionen för speldesign
Institutionen för speldesign F-huset bild

Om Institutionen

Institutionen för speldesign har funnits sedan 2002 och var först i Skandinavien med att erbjuda utbildningar på universitetsnivå inom speldesign. Vi finns i Visbys vackra hamn på Campus Gotland.

Om Institutionen för speldesign

Institutionen för speldesign arbetar med utbildning och forskning inom speldesign och områden relaterade till det, såsom exempelvis gestaltning inom konvergerande medier, människa-datorinteraktion och automatiserad animations-generering. 

Inom institutionen strävar vi efter att nå en djupare kunskap om spel, speldesign och spelande. I vårt Convergent Media Lab arbetar vi med den senaste utvecklingen inom bild och bildframställning, visualisering, simulering och spel, men också med spel som pedagogiskt verktyg, så kallade Serious Games.

Nationellt och internationellt samarbete med spelindustrin och andra lärosäten är viktigt för oss och höjer kvaliteten på verksamheten. 

På institutionen finns runt 25 anställda och vi utbildar ca 300 helårsstudenter per år.